Komplikationer, periimplantitis og implantatoverlevelse. Hvor godt fungerer implantater?

Indlæser kort...
Dato: 9. november 2020
Tid: 17:00 - 19:30
Sted: Gentofte Hotel
Beskrivelse:

Komplikationer, periimplantit och implantatöverlevnad. Hur väl fungerar tandimplantat?

Implantat behandling har blivit sedan 1980 talet en vanligare och vanligare metod för att ersätta förlorade tänder. Behandlingen utförs idag både i allmän och specialisttandvård med mycket gott resultat.

Tandimplantat har alltså varit en framgångssaga, men det finns också många komplikationer både tekniska och biologiska kring implantatbehandling, däribland periimplantit. Föreläsningen kommer att belysa detta och redovisa nyligen publicerade resultat från Specialisttandvården i Stockholm. Vidare kommer också riskfaktorer för periimplantit att diskuteras.

Program:

17:00-18:00 : Sandwich og socialt samvær.

18:00-19:30: Foredrag ved odont dr., ph.d. Kåre Buhlin

Foredraget afholdes i samarbejde mellem Dansk Selskab for Parodontologi (DSP) og Dansk Selskab for Tand-, Mund-, og Kæbekirurgi (DSTMK), og det er derfor muligt for begge foreningers medlemmer at tilmelde sig nedenfor. Ved tilmelding bedes man skrive i kommentarfeltet hvilken forening, man er medlem af.

CV – Kåre Buhlin

Övertandläkare som arbetar på Karolinska Institutet, enheten för Parodontologi i Huddinge, Sverige. Disputerade 2004, specialist i parodontologi 2007 och blev docent 2013. Arbetar som lärare och kliniker samt forskar ffa på sambandet mellan allmänsjukdomar, i synnerhet hjärtkärlsjukdomar och demenssjukdomar, och parodontit. Har också utfört studier kring munsköljmedel, implantat och epidemiologisk registerforskning.

Bookings