Foredrag og generalforsamling – 9.3.2023

Kort utilgængelig
Dato: 9. marts 2023
Tid: 17:30 - 20:00
Sted: Tandlægeforeningen
Beskrivelse:

Tid og sted:

Tid: 9-3-2023, 17:30-20:00

Sted: Tandlægeforeningen, Amaliegade 17, 1256 København

Tilmelding: deadline 1-3-2023 kl. 12:00 (tilmelding via dspnet.dk)

Bemærk: max 60 deltagere

Program:

17.30-18:00 let forplejning og social samvær

18-19.30 Foredrag ved Klaus Godfredsen

19.30-20:00 Generalforsamling inkl. dagsorden i overensstemmelse med vedtægter

Foredrag:

Protetik i forhold til det marginale parodontium. Hvad skal jeg foreslå?

Hvordan påvirker forskellige typer af fast og aftagelig protetik det marginale parodontium har altid været et spørgsmål, som har interesseret mange tandlæger, fordi det kan påvirke prognosen af de behandlinger vi udfører. Hvordan er evidensen for det vi påstår ud fra vor kliniske expertise? Og hvordan påvirker dette behandlingsvalget i forhold til patientens værdier og forventninger? Vi vil se lidt på litteraturen og fortolke denne, samt diskutere hvorfor implantatunderstøttet protetik ikke kan sidestilles med tandunderstøttet protetik. Protetisk er der hyppigt mange muligheder for en patient, der er i gang eller færdig med parodontal behandling, men hvad er egentlig bedst at foreslå patienten?

Foredragsholder:

Klaus Gotfredsen, tandlæge odont dr. et lic. odont.

Professor og afdelingsleder på afdeling for Oral Rehabilitering ved Odontologisk Institut, Københavns Universitet. Forskningsaktivitet centreret omkring implantologi og protetik med  150 publikationer i nationale samt internationale fagtidskrifter og bøger. Afholdt mere en 250 nationale og internationale foredrag. Forskningsophold i Bern, Schweiz og Göteborg, Sverige. Opponent på doktor og ph.d. afhandlinger i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Vejleder for et tital af ph.d. studerende og skolarstipendiater. Tidligere bestyrelsesmedlem og præsident af European Association for Osseointegration (EAO), formand for undervisningskomiteen i Scandinavian Society of Prosthetic Dentistry (SSPD) og med mangeårig tilknytning til bestyrelsen af Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI). ITI medlem og fellow. Tilknyttet og arbejdet for Regionstandplejen i Region Hovedstaden og Odontologisk Videnscenter øst siden opstarten i 2006 og leder af Specialafdeling for Oral Rehabilitering, hvor Videnscenter- og Regionstandpleje patienter behandles protetisk. Over 30 års erfaring fra privat tandlægepraksis centreret omkring implantologi og protetik.

Indkaldelse til generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Kassereren aflægger regnskab.
 6. Budget for kommende regnskabsår.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
 8. Valg af formand.
 9. Valg af 2-5 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
 10. Valg af revisor og suppleant.
 11. Meddelelse om DSP’s legat.
 12. 12.Eventuelt.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller forslag herom.

Stk. 4. Indvarsling og dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 14 dage før til medlemmerne. Forslag om vedtægtsændringer skal dog bekendtgøres for medlemmerne senest en måned forud for generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Stemmeret ved generalforsamlingen har fremmødte ordinære medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 7. Formand og dirigent skal godkende og underskrive generalforsamlingsreferatet.

 

Bestyrelsen håber at se så mange af foreningens medlemmer som muligt.

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.