Foredrag i samarbejde med DSTMK: Komplikationer, periimplantit och implantatöverlevnad. Hur väl fungerar tandimplantat?

Kort utilgængelig
Dato: 27. oktober 2022
Tid: 17:30 - 20:00
Sted: Tandlægeforeningen
Beskrivelse:

Beskrivelse:

Implantat behandling har blivit sedan 1980 talet en vanligare och vanligare metod för att ersätta förlorade tänder. Behandlingen utförs både I allmän och specialisttandvård med mycket gott resultat.
Tandimplantat har varit en framgångssaga, men det finns också många  komplikationer både tekniska och biologiska däribland periimplantit. Föreläsningen kommer att belysa detta och redovisa resultat nyligen publicerade resultat från Specialisttandvården I Stockholm. Vidare kommer också riskfaktorer för periimplantit att diskuteras.

Aftenens foredragsholder:
Övertandläkare Kåre Buhlin arbetar på Karolinska Institutet, enheten för Parodontologi, i Huddinge. Sverige. Disputerade 2004, specialist i parodontologi 2007 och blev docent 2013. Arbetar som lärare och kliniker samt forskar ffa på sambandet mellan allmänsjukdomar, i synnerhet hjärtkärlsjukdomar och demenssjukdomar, och parodontit. Har också utfört studier kring munsköljmedel, implantat och epidemiologisk register forskning.

Aftenens program:

17:30 – 18:30: Let stående buffet og socialt samvær

18:30 – 20:00: Foredrag ved Kåre Buhlin

 

Tilmelding :

Bemærk at dette arrangement afholdes i samarbejde med DSTMK i Tandlægeforeningen hvorfor der maksimalt er plads til 60 deltagere til dette arrangement.

Senest den 25-10-2022 kl: 12:00.

Bestyrelsen håber at se så mange af foreningens medlemmer som muligt.

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.