DSP medlemmer har nu mulighed for at deltage i Dansk Parodontologisk Selskab (DPS) møder

Bestyrelsen har fornøjelsen af at informere foreningens medlemmer om, at det nu i kraft af et øget samarbejde mellem de to danske parodontologiske selskaber er muligt, som medlem af Dansk Selskab for Parodontologi at tilmelde sig Dansk Parodontologisk Selskabs forårsmåde til medlemspris. Emnet er endo-parodontale læsioner med professor Henrik Dommisch fra Charité Universitätsmedizin, Berlin. Mødet afholdes både i København og i Aarhus hhv. den 8. og 9. marts..

Tilmelding skal ske via Dansk Parodontologisk Selskabs kasserer Uwe V. Henriksen på kasserer@periodont.dk.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i DSP