Kommende arrangementer

Foredrag med Ulvi Gürsoy: "Future perspectives in periodontal diagnostics: Is saliva helpful?"
Sted: Gentofte Hotel
Dato: 13. oktober 2016
Tid: 17:30 - 19:30

Foredrag med Erik Friis-Hasché: "Motivation og strategier til adfærdsændring"
Sted: Gentofte Hotel
Dato: 22. november 2016
Tid: 17:30 - 19:30

Dansk Selskab til Studiet af Parodontologi blev stiftet 23. januar 1953, som den første parodontologiske forening i Danmark.


Formålet med foreningen er at styrke kendskabet til sygdomsudvikling og behandling af marginal parodontitis samt peri-implantitis.
Foreningen har tandlæger som medlemmer og tandplejere som associerede medlemmer, hovedsageligt fra Danmark. Foreningen har i dag små 200 aktive medlemmer.

Foreningen afholder årligt 4 foredrag samt en generalforsamling. Inden hvert foredrag er der en sammenkomst med et lille traktement. Ved generalforsamling, som afholdes i marts/april, er der en middag.

Dansk Selskab for Parodontologi: Kontingent 2016

Kære DSP-medlem

 

Det er nu tid til at betale for dit medlemskab i Dansk Selskab for Parodontologi for 2016.

 

Ved nylig afholdt generalforsamling (se vedhæftede referat), blev det besluttet, at indføre en beskeden kontingentforhøjelse på kr. 100,00.  Dette medfører, at kontingentsatserne nu er, som følger:

  • For tandlæger kun kr. 600,00
  • For tandplejere kun kr. 500,00
  • For studerende er det GRATIS

Det er fortsat således, at kontingentet giver dig adgang til min. 4 årlige foredragsaftener – mulighed for at følge med i parodontologiens faglige udvikling, for kollegialt samvær, middag ved generalforsamlingen samt mindre traktementer ved foredrag.

 

Indbetaling af kontingent sker via bankoverførsel senest den 21/4-2016 til konto 5471-1804881

Ved indbetaling af kontingent bedes du anføre navn og adresse (vælg lang besked).

 

Vedhæftet denne mail er desuden Allan Flyvbjergs strålende kronik fra Jyllandsposten den 26. marts. Det er første gang, en sundhedsvidenskabelig dekan har støttet sagen om tilskud til parodontalbehandling så massivt. Det er dejligt og vigtigt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Læs mere

Omtale af sammenhængen mellem marginal parodontitis, diatetes og hjerte-kar-sygdom

Lørdag den 26-3-2016 havde Morgenavisen Jyllandsposten en forsidehistorie og et indlæg om sammenhængen mellem marginal parodontitis, diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Via nedenstående link kan I få adgang til indlægget:

Morgenavisen Jyllands-Posten 26 marts 2016

Læs mere